Date: prev next · Thread: first prev next last


Γνώριζα ότι στις συγκεκριμένες λίστες ταχυδρομείου ΔΕΝ μπορείς να στείλεις συνημμένα, και έτσι διαπίστωσα ότι δεν απάντησες στην λίστα ταχυδρομείου αλλά σ' εμένα προσωπικά. Απαντώ λοιπών στην λίστα ώστε να λάβουν γνώση και τα υπόλοιπα μέλη για την συζήτηση. Παρακαλώ όμως προσοχή στις επόμενες απαντήσεις ώστε να μηνύματα να πηγαίνουν σε όλους στην λίστα δηλαδή.

Ο Δημήτρης λοιπόν στο xlsx που φτιάχνει (γιατί ότι ods???) στο πρώτο φύλλο έχει διαμορφωμένη μία επιστολή προς εκτύπωση. Στον κορμό του κειμένου υπάρχουν τα κελιά C17, C20 και B22 τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν με τα αντίστοιχα στοιχεία των στηλών Β, C και D του φύλλου 2. Στο φύλλο 1 θα “συμπληρώνεται” η τιμή του κελιού C17 που προέρχεται από την στήλη Β του φύλλου 2 και τα κελιά C20 και B22 θα συμπληρώνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία της ίδιας γραμμής των στηλών C και D του 2ου φύλλου.

Από μόνη της αυτή η διαδικασία, δεδομένου ότι έχεις πάρα πολλά στοιχεία, παραπέμπει στην λειτουργία Mail Merge (στα ελληνικά αναφέρεται ως Συγχώνευση Αλληλογραφίας).

Η φιλοσοφία είναι η εξής: φτιάχνω ένα πρότυπο έγγραφο κειμένου στο Writer (π.χ. επιστολή, βεβαίωση, εξουσιοδότηση, κτλ) και ορίζω κάποια πεδία. Τα πεδία αυτά αντλούν τιμές από λίστες του Calc. Όταν “εκτυπώσεις” τις επιστολές θα έχεις αυτόματα συμπληρωμένα τα στοιχεία.

Αναλυτικά οδηγίες για το πως δουλεύει η συγχώνευση αλληλογραφίας στο LibreOffice θα βρεις στο Κεφάλαιο 14 του LibreOffice Writer Guide (https://documentation.libreoffice.org/en/english-documentation/). Ίσως χρειαστεί να δουλέψεις με ods και odt αρχεία για να είσαι σίγουρος ότι τα όσα περιγράφονται θα δουλέψουν.

Από την στιγμή που λες ότι έχεις πολλές επιστολές που πρέπει να δημιουργήσεις, η εργασία στο Calc χωρίς προγραμματισμό θα απαιτεί πολύ χειροκίνητη δουλειά στο να επιλέγεις το πρώτο στοιχείο και να εκτυπώνεις, κοκ. Αυτό ακριβώς είναι για το οποίο φτιάχτηκε το Mail Merge!

Αν όμως θέλεις να το δοκιμάσεις μπορείς. Ενδεικτικά αναφέρω την κατεύθυνση που θα πρέπει ν' ακολουθήσεις:

- θα πρέπει να δόσεις όνομα στην περιοχή των κελιών των στηλών του φύλλου 2, χωρίς την επικεφαλίδα τους (named ranges). Π.χ. η περιοχή στο φύλλο 2 B2:B1234 θα έχει το όνομα schools, η C2:C1234 bankAccount, κοκ. - Στο κελί C17 του φύλλου 1 θα πρέπει να κάνεις validation την τιμή του ώστε ν' αντλεί στοιχεία από την περιοχή schools. - Στα κελιά C20 και B22 θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις την συνάρτηση INDEX σε συνδυασμό με την MATCH για να φέρεις αυτόματα τις τιμές τους. Για παράδειγμα:

=INDEX(bankAccount;MATCH(C17;schools;0))

Χρειάζεται λίγο διάβασμα αν δεν έχεις ασχοληθεί στο παρελθόν με συναρτήσεις. Διάβασμα θα χρειαστείς και στην περίπτωση του Mail Merge, ίσως περισσότερο αλλά νομίζω ότι είναι το κατάλληλο εργαλείο για την δουλειά που θέλεις να κάνεις και μιας και το στήσεις θα σου λύσει τα χέρια.

On 18/11/20 23:16, Δημήτρης Αθανασιάδης wrote:
Καταρχήν σ ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
Σου στέλνω τροποποιημένο το excelάκι έχοντας σβήσει τα πραγματικά στοιχεία.
Αυτό που θέλω είναι όταν επιλέξω από τη λίστα που θα τραβάει από το Φύλλο 2 το όνομα του Δντή στο αντίστοιχο κελί του Φύλλου 1 να τραβάει τα αντίστοιχα στοιχεία (το σχολείο δλδ κ τον λογαριασμό τραπέζης) κ να τα περνάει στα αντίστοιχα πεδία του Φύλλου 1.
Είναι πάρα πολλά τα σχολεία γι αυτό σκέφτηκα να το κάνω έτσι.

Στις Τετ, 18 Νοε 2020 στις 7:12 μ.μ., ο/η Thanos <pampo@freemail.gr <mailto:pampo@freemail.gr>> έγραψε:

  Καλησπέρα...

  Στο 1ο φύλλο, στα κελιά στα οποία επιλέγεις την τιμή τους από λίστα,
  από
  που αντλούν το περιεχόμενο? Είναι οι τιμές που περιέχονται στο 2ο φύλλο
  στην γραμμή 1?

  Μήπως θα μπορούσες να δώσεις περισσότερες λεπτομέρειες για την δομή των
  δεδομένων σου?

  On 18/11/20 13:17, Δημήτρης Αθανασιάδης wrote:
   > Καλημέρα!
   > Έχω το εξής θέμα:
   > Έχω ένα Φύλλο στο οποίο υπάρχουν 3 κενά κελιά, ας πούμε το Α1, το
  Α2 κ το
   > Α3.
   > Υπάρχει άλλο ένα Φύλλο στο οποίο υπάρχουν τρεις λίστες οι οποίες
   > συσχετίζονται μεταξύ τους, δλδ το κελί Α1 έχει σχέση με το κελί
  Α2 κ το Α3
   > και αντίστοιχα το Β1 με το Β2 κ το Β3 κ.ο.κ..
   > Θέλω όταν στο 1ο Φύλλο επιλέγω από λίστα να μου συμπληρώνει το
  περιεχόμενο
   > του αντίστοιχου Α1 του 2ου Φύλλου να μου συμπληρώνει αυτόματα κ τα
   > περιεχόμενα των Α2 κ Α3.
   > Μπορεί κάποιος να με βοηθήσει;
   > Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων!

-- Unsubscribe instructions: E-mail to
  users+unsubscribe@el.libreoffice.org
  <mailto:users%2Bunsubscribe@el.libreoffice.org>
  Posting guidelines + more:
  https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
  <https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
  List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
  <https://listarchives.libreoffice.org/el/users/>
  Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
  <https://www.documentfoundation.org/privacy>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscribe@el.libreoffice.org
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/el/users/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.