Date: prev next · Thread: first prev next last


Στις 7 Ιανουαρίου 2013 1:19 μ.μ., ο χρήστης Pantelis Koukousoulas <
pktoss@gmail.com> έγραψε:

2013/1/7 Κώστας Οικονόμου <kikonom@gmail.com>:
Ευχαριστώ για την απάντηση και τις αναλυτικές οδηγίες. Επισυνάπτω το
συμπιεσμένο αρχείο (το συμπίεσα τελικά με δεξί κλικ στο nautilus και
επιλογή
«συμπίεση...». Καλή «αποκωδικοποίηση» του αρχείου και λυπάμαι που θα σου
«φάω» αρκετό από το χρόνο σου. Η βοήθεια σου όμως, μου είναι σημαντική!

Το strace δείχνει ότι το libreoffice προσπαθεί να χρησιμοποιήσει το
openjdk 6:

12239 12:34:32.873917 access("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre",
F_OK) = 0
[...]
12239 12:34:32.876069 write(1,

"/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/client:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/native_threads:/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64\n",
221) = 221
[...]
12242 12:34:32.885924

open("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/client/tls/x86_64/libstdc++.so.6",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.886043
stat("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/client/tls/x86_64",
0x7fff5333e860) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.886154

open("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/client/tls/libstdc++.so.6",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.886268
stat("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/client/tls",
0x7fff5333e860) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.886377

open("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/client/x86_64/libstdc++.so.6",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.886506
stat("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/client/x86_64",
0x7fff5333e860) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.886616

open("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/client/libstdc++.so.6",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.886727
stat("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/client",
0x7fff5333e860) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.886834

open("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server/tls/x86_64/libstdc++.so.6",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.886949
stat("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server/tls/x86_64",
0x7fff5333e860) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.887059

open("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server/tls/libstdc++.so.6",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.887170
stat("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server/tls",
0x7fff5333e860) = -1 ENOENT (No such file or directory)
12242 12:34:32.887279

open("/usr/lib/jvm/java-6-openjdk-amd64/jre/lib/amd64/server/x86_64/libstdc++.so.6",
O_RDONLY|O_CLOEXEC) = -1 ENOENT (No su
[...]

Γενικά πουθενά δε δείχνει έστω να προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη Java7.

Τουτέστιν: ή υπάρχει κάποιο preference / προτεραιότητα στη java6 σε
επίπεδο διανομής που έχει ξεχαστεί από το 12.04
το οποίο μπορείς να το διαπιστώσεις με

update-alternatives --get-selections | grep jre

Ή το LibreOffice διαβάζει μια τέτοια προτίμηση από το προφίλ του χρήστη,
συγκεκριμένα το αρχείο


/home/kostas/.config/libreoffice/3/user/config/javasettings_Linux_X86_64.xml

Σε αυτή την περίπτωση μπορείς να κάνεις αυτό που σου είπα, δηλ

mv ~/.config/libreoffice ~/.config/libreoffice.old

να ανοίξεις το LibreOffice (αυτό θα ξαναφτιάξει ένα καινούργιο προφίλ
αυτόματα)
και να δεις αν διορθώνεται το πρόβλημα.

Τώρα, όσον αφορά τις εκδόσεις του Ubuntu. Δεδομένου ότι χρησιμοποιώ το
Ubuntu σαν κύριο λειτουργικό σύστημα (και προσπαθώ να το κάνω και
αποκλειστικό) χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγω στα Windows (θεωρώ
δεδομένο
ότι σε αλλαγή υπολογιστή θα πάρω ένα χωρίς Windows), καλό είναι να
κινούμαι
από LTS έκδοση σε LTS. Σε αυτή την περίπτωση, μένω στο 12.10 μέχρι τη
14.04;

Δυστυχώς ισχύει το "αν αναβαθμίσεις την πάτησες" γιατί από τις μη LTS
εκδόσεις
αναγκαστικά πρέπει να αναβαθμίζεις μία-μία μέχρι την επόμενη LTS.

Δηλ:
  * Ή θα πετάξεις το 12.10 και θα ξαναγυρίσεις στο 12.04 οπότε θα μπορείς
να
     περάσεις στο 14.04 κατευθείαν.

  * Ή θα πρέπει να πας 12.10 -> 13.04 -> 13.10 -> 14.04
     και από εκεί και πέρα μπορείς να σταματήσεις στο 14.04 και να περάσεις
     απευθείας στο 16.04.

Τέλος η συγγνώμη που ζήτησα για την απειρία μου ισχύει, γιατί θεωρώ και
τον
ευατό μου μέλος αλλά και ένθερμο υποστηρικτή της κοινότητας του Ελεύθερου
Λογισμικού. Θυμίζω ότι θα προσπαθήσω να κάνω, στα μέσα του επόμενου
μηνός,
μια ομιλία σε πανελλήνιο συνέδριο, χρησιμοποιώντας το Impress για τις
διαφάνειες και το LibreOffice portable για την προβολή τους (καλού κακού
θα
έχω μαζί μου και μια έκδοση σε pdf και πιθανό να σώσω το αρχείο, από το
Impress, και σε Powerpoint, τα δυο τελευταία αρχεία θα τα έχω σε
διαφορετικό
usb stick, για να μην δώσω εύκολη λύση).

Συγχαρητήρια για την προσπάθεια και εμείς από τη μεριά μας πιστεύω θα
προσπαθήσουμε να σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε να τα καταφέρεις.

Χαιρετισμούς,
Παντελής


Φίλε Παντελή,
Ακολουθώντας τις οδηγίες σου, έτρεξα στο τερματικό την εντολή
update-alternatives --get-selections | grep jre
τα αποτελέσματα της οποίας επισυνάπτω (δεν μπορώ να τα διαβάσω και να
καταλάβω τι λένε).

Στη συνέχεια προχώρησα στη μετονομασία του φακέλου:
/home/kostas/.config/libreoffice σε /home/kostas/.config/libreoffice.old
(το έκανα με το nautilus->δεξί κλικ->μετονομασία...). Ακολούθως έτρεξα τη
βάση δεδομένων μου που φόρτωσε κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι είχε προστεθεί
στο προφίλ μου προτίμηση για τη java6 και όχι για τη java7;

Φιλικά

Κώστας Οικονόμου
-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+help@el.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.