Date: prev next · Thread: first prev next last


Καλησπέρα , θα μπορούσες να μου στείλεις έστω ένα από αυτά τα αρχεία να το τεστάρω και εγώ σε Libre σε Ubuntu .

Στις 06/02/2011 07:49 μμ, ο/η Epaminondas Diamantopoulos έγραψε:
Καλησπέρα,

1. Επανέλαβα τη διαδικασία (ιδιαίτερα η απεγκατάσταση του OOo SDK ήταν πολύ χρονοβόρα) και η 
εγκατάσταση του LO είναι τώρα μία χαρά.2. Το πρόβλημα με τα πολλά μηνύματα λάθους στο άνοιγμα συγκεκριμένων αρχείων δεν υπάρχει πλέον. 
Μάλλον λύθηκε με τη σωστή εγκατάσταση. Επιμένει ωστόσο να εμφανίζει μήνυμα λάθους ανάγνωσης και 
βρίσκει σφάλμα στο αρχείο content.xml, θέση 2, 111879 (row,col) σε μεμονωμένο αρχείο Calc. Το 
αποσυμπίεσα και με έναν επεξεργαστή κειμένου προσπάθησα να εντοπίσω το σημείο προσθέτοντας γραμμές 
με Enter σε κατάλληλα σημεία στο content.xml αλλά δεν είναι δυνατόν : Κάθε φορά που προσθέτω 
κάποιες γραμμές για να εντοπίσω το σφάλμα αυτό προκύπτει με νέα θέση x, 490
 όπου x μία γραμμή πιο κάτω από αυτές που
 έχω βάλει. Το συγκεκριμένο αρχείο δεν μπορώ να το στείλω αλλά αν το ίδιο εμφανιστεί σε κάποιο 
αρχείο που μπορώ να το στείλω θα το κάνω για να δείτε τι συμβαίνει.

3. Τις επόμενες ημέρες θα επανέλθω με το πρόβλημα σταθερότητας που είχα σε κείμενο με μαθηματικούς 
τύπους. Ενδεχομένως ύστερα από τη σωστή εγκατάσταση να μην εμφανίζεται κάποια δυσλειτουργία.

--- Στις Κυρ., 06/02/11, ο/η Simos Xenitellis<simos.lists@googlemail.com> έγραψε:

Από: Simos Xenitellis<simos.lists@googlemail.com>
Θέμα: [el-discuss]
 Re: [el-discuss] 1. Αντιστοίχιση του LO με τα odt αρχεία, 2. Απότομο κλείσιμο στην επεξεργασία 
μαθηματικών τύπων
Προς:
 discuss@el.libreoffice.org
Ημερομηνία: Κυριακή, 6 Φεβρουάριος 2011, 13:30

2011/2/6 Epaminondas Diamantopoulos<epdiamantopoulos@yahoo.gr>
Καλημέρα σε όλη την κοινότητα (αλήθεια πόσοι είμαστε,)

Θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τη χρήση του LibreOffice 3.3.

1. Στα Win XP (SP3) που χρησιμοποιώ όταν απεγκατέστησα το OOo και
εγκατέστησα το LO δεν έγινε αυτόματη αναγνώριση του προγράμματος ως
προκαθορισμένο για άνοιγμα αρχείων odt (το OOo το κάνει αυτό) ενώ κάποια

  αρχεία ods(Calc) και odt(Writer) δεν έγινε δυνατό να ανοίξουν :
έβγαινε μία σειρά από MessageBox με μυνήματα του τύπου "Δεν μπόρεσα να
βρω το αρχείο<τάδε>" και δεν άνοιγαν ποτέ (ούτε με το OOo)

2. Κάνει απότομα κλεισίματα χωρίς κανένα μύνημα λάθους στην επεξεργασία κειμένων με μαθηματικούς 
τύπους (π.χ. στο κείμενο της εικόνας 1 έκανε πολλά) με το χαρακτηριστικό πως δεν χάνεται καμία 
πληροφορία κάτι που με κάνει να υποψιάζομαι πως το πρόβλημα υπάρχει στη διαδικασία αποθήκευσης του 
αρχείου η οποία γίνεται αυτόματα κάθε
 τόσο (χωρίς να είμαι σίγουρος).
Τα παραπάνω συμβαίνουν και σε άλλους;

Καλημέρα Επαμεινώνδα,

Στα «release notes» του LibreOffice 3.3 αναφέρει ότι πρέπει να
απεγκαταστήσεις πρώτα το OpenOffice.org πριν εγκαταστήσεις το
LibreOffice, για το περιβάλλον Windows.
Συγκεκριμένα,

# For Windows users that have OpenOffice.org installed, we advise to
uninstall that beforehand, because it registers the same file type
associations.

Πηγή: http://www.libreoffice.org/download/release-notes/

Δεν είναι φανερό από το παραπάνω ότι το LibreOffice δεν αντικαθιστά το
OpenOffice.org,
 ωστόσο
 μπορεί να είναι παρενέργεια.

Για τα προβληματικά αρχεία είναι καλό να εντοπίσεις κάποιο από αυτά
και να αφαιρέσεις τυχόν προσωπικές πληροφορίες ώστε να παραχθεί μια
έκδοση που θα μπορέσεις να δώσεις εδώ, για να δοκιμάσουμε.
Έχω το LibreOffice 3.3 για Ubuntu Linux, οπότε θα μπορούσα να δοκιμάσω
να ανοίξω το ίδιο αρχείο. Αν επιβεβαιώσουμε το πρόβλημα, κάνουμε
αναφορά σφάλματος στο http://bugs.freedesktop.org/

Ξέρω ότι έγιναν κάποιες στην απεικόνιση μαθηματικών τύπων. Αν μπορείς
να εντοπίσεις
 κάτι
 εύκολο, για παράδειγμα αν γράψουμε ένα συγκεκριμένο
μαθηματικό τύπο που σίγουρα προκαλεί κατάρρευση, τότε έχουμε υλικό για
νέα αναφορά σφάλματος.

Σίμος


--
--------------------------------------------------------------------------------------
Don't send me documents in .doc , .docx, .xls, .ppt . , .pptx
Send it with ODF format : .odt , .odp , .ods or .pdf .
Try to use Open Document Format : http://www.openoffice.org/
Save you money&  use GNU/Linux Distro http://distrowatch.com/
-----------------------------------------------------------------------------------------
First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win!!!


--
Unsubscribe instructions: E-mail to discuss+help@el.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/el/discuss/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.