[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Stavekontrolden 2.4 frigivet


Hej
Endelig... jeg har lige lagt Stavekontrolden 2.4 op:https://extensions.libreoffice.org/extensions/stavekontrolden-danish-dictionary
Det er nu lykkedes mig at får stabiliseret byggescriptet og få fjernet de fleste af de regression fejl der opstod.
2.4 er den anden største, hvis vi kigger på sidst behandlede ord og den største hvis vi tager kompleksiteten med i de rettelser der er fortaget, siden vi forlod betastadiet.
I må gerne rapportere tilbage, hvis I spotter fejl eller andre uregelmæssigheder med den nye version.

Med venlig hilsen
Esben Aaberg--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.