[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Lidt til Stavekontrolden


Hej

Lyder fornuftigt

Keld

On Sat, Oct 22, 2016 at 01:37:33PM +0200, Jørgen Rasmussen wrote:
> Hej
>
> I MozillaDanmarks forum blev vi på et tidspunkt gjort opmærksom på en
> fejl i stavekontrollen. Ordet ringklokke. Den rigtige stavemåde er vist
> ringeklokke. Skulle ordet ringklokke ikke markeres som værende forkert?
> Her er lidt flere af samme slags:
> ringapparat -> ringeapparat
> ringtone -> ringetone
>
> --
> Jørgen
>
> --
> Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for
> instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på
> http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] Lidt til StavekontroldenEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
References:
[da-stavekontrol] Lidt til StavekontroldenJørgen Rasmussen <joergenr@stofanet.dk>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.