[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Stavekontroldens hjemmeside delvis ukampdygtig


Hej Esben
Jeg tror nok dette virker nu...
Forummet driller godt nok mere end vanligt. Jeg arbejder videre på det.
mvh
Jeppe
fre, 19 08 2016 kl. 16:40 +0000, skrev Esben Aaberg:
> Hej Jeppe
> Jeg ved du bøvler med at få forumet op og køre igen, og det skal du
> blive ved med at prioritere.
> Men til orientering, så kan man pt. ikke lægge nye ord ind i
> Stavekontrolden. Ordklasser, fugeelementer mv. mangler fra drop-down
> boksene.
>
>
> Med venlig hilsen
> Esben Aaberg
>
>
--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
SV: [da-stavekontrol] Stavekontroldens hjemmeside delvis ukampdygtigEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
References:
[da-stavekontrol] Stavekontroldens hjemmeside delvis ukampdygtigEsben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.