[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [da-stavekontrol] Findes mangel i flertal i sammensatte ord?


Hej

I princippet findes flertalsformerne, da det
grundlæggende ord mangel har flertalsform.
Det er lidt ligesom "himmel" - hvor flertalsformerne
er sjældne men dog eksisterende.

Spørgsmålet er om man vil godtage korrekte, men usandsynlige ord.
Og hvor lille en sandsynlighed skal være før man vil afvise ordet.

Hilsen
keldOn Tue, Jun 09, 2015 at 06:37:33AM +0000, Esben Aaberg wrote:
> Hej
> Jeg skal til at behandle disse ord:vandmangel
> pengemangel
> personalemangel
> varemangel
> boligmangel
> kalkmangel
> jernmangel
> lærermangel
> pladsmangel
> arbejdsmangel
> arbejdskraftmangel
>
> Findes nogen af disse ord i flertal? DDO har nogen af dem i flertal, men jeg er tilbøjelig til at sige, nej! RO har ikke flertal på lignende ord.
>
> Her er nogle uddrag I kan bruge til afvejning af jeres svar.
>
> Fra DDO:
> varemangel substantiv, fælleskøn
> Bøjning ..manglen eller (uofficielt) -en, ..mangler, ..manglerne
> Eks. fra google:Og de fattige vil fortsat være de, der lider først og mest fra forurening, vandmangler og fraværet af de fornødne sanitære forhold.I overensstemmelse med vandrammedirektivet, bør omfatte evaluering af strukturelle vandmangler og af, hvilke resterende ressourcer der i de ...
> Fra RO:
> blodmangel sb., blodmanglen
> iltmangel sb., iltmanglen
> mangel sb., manglen, mangler, manglerne, i sms. mangel-, fx mangelliste, mangelsamfund
> materialemangel sb., materialemanglen
> råstofmangel sb., råstofmanglen
> tidmangel (el. tidsmangel) sb., tidmanglen
> tidsmangel (el. tidmangel) sb., tidsmanglen
> vitaminmangel sb., vitaminmanglen
>
>
> Med venlig hilsen
> Esben Aaberg
>
> --
> Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
Re: [da-stavekontrol] Findes mangel i flertal i sammensatte ord?Jan Møgelbjerg <jan@mogelbjerg.dk>
References:
[da-stavekontrol] Findes mangel i flertal i sammensatte ord?Esben Aaberg <esben_aaberg@yahoo.com>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.