[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-stavekontrol] Slet affix fejl fra databasen


Hej Jeppe

Jeg har været ved at implementere nogle nye ordklasser, i forbindelse med ændringerne i RO2012, for ord der ender på el.

Eks. på den ændret stavemåde:
kedel sb., ked(e)len, kedler, kedlerne > kedel sb., kedlen, kedler, kedlerne

pakæsel sb., pakæs(e)let, pakæsler, pakæslerne > pakæsel sb., pakæslet, pakæsler, pakæslerne

Jeg har dog været lidt for rundhåndet, med tildeling af associeringerne, hvilket dog har bevirket at jeg også har fundet nogle gamle fejl.

Det virker ikke til at jeg selv kan slette det overflødige, så ville høre om du vil slettet følgende:


Slet dubletter i smartsiteinput_main_affixruleassociation:
|63388|916|944
|932|918|70
|63385|929|944
|504809|974|504809
|63228|63225|944
|65412|63468|943
|504952|504824|944
|504882|504834|944
|504964|504864|944
|504963|504871|944
|504987|504871|944
|504985|504884|944
|504984|504889|944
|504868|504892|944
|504945|504900|944
|504948|504902|944
|504979|504908|944

Slet fejl associationer i forbindelse med forsøg på at implementere Ø el. s og Ø el. e fugeelement også fra

smartsiteinput_main_affixruleassociation:
|504810|950|504809
|504813|960|504811
|974|974|504809
|504809|974|504809
|504812|974|504811

Og slette denne halvdublet fra smartsiteinput_main_affixrule:
|504911|504828|el|lets|[^m]mel|1|Substantiv, ender på el, ubekendt form ental, -el erstattes med -let, genitiv, m fejl


Med venlig hilsen

Esben Aaberg

--
Send en e-mail til stavekontrol+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/stavekontrol/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes

Follow-Ups:
Re: [da-stavekontrol] Slet affix fejl fra databasenJeppe Bundsgaard <jeppe@bundsgaard.net>
Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.