[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for april 2019


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned. Se nyhedsbrevet for april 2019 her:

https://www.dropbox.com/s/izatot01y04f7bk/2019April.pdf?dl=0
https://issuu.com/lodahl/docs/2019april

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen
https://libreofficedk.blogspot.dk.

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Denne gang kan du læse om:
Nyhedsbrevet er blandt de mest populære postlister
LibreOffice konference i Andalusien
Releaseplan
Tip: Flere brugerprofiler
Tip: Indsæt felt i en figur
Manuel installation på Linux
Praktisk

Tidligere nyhedsbreve
https://issuu.com/lodahl/docs/2019marts
https://www.dropbox.com/s/ie2yrmqxky1kch9/2019Marts.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d3ymcunx56v05iu/2019Februar.pdf?dl=0
https://issuu.com/lodahl/docs/2019februar
https://issuu.com/lodahl/docs/2019januar

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.