[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for juni 2017


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned. Se nyhedsbrevet for juni 2017 her:

https://www.dropbox.com/s/jt0awy6j2dzzl8a/2017Juni.pdf?dl=0
https://issuu.com/lodahl/docs/2017juni

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Denne gang kan du læse om:

International sikkerhedsrisiko
Fire spændende tilbud (udbud) fra LibreOffice
1) Tender to Implement Accessibility Improvements
2) Tender to improve image handling in LibreOffice
3) Tender to deprecate LibreOffice’s SVG filter in favour of SVGIO
4) Tender to implement HSQLDB binary format import in LibreOffice
Årets Google Summer of Code er skudt i gang
Ubuntu og LibreOffice på Ballerup Rådhus
Vil du afprøve LibreOffice Online?
Frigivelser
* Releaseplan
* LibreOffice 5.3.3
* Et kig frem på LibreOffice 5.4
Sociale medier
Donationer
Nyhedsbrevet i PDF-format
* Artiklerne on-line

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.