[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for april 2017


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.

Seneste nyhedsbrev (april 2017):
http://issuu.com/lodahl/docs/2017april
https://www.dropbox.com/s/ihna8chwn6uexy8/2017April.pdf?dl=0

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Denne gang kan du læse om:
Italiens forsvarsministerium deler e-læring
Brugertilpasset farvepalette
Sjældent brugt: Navigatoren
* Flytte afsnit
* Andre funktioner
Dekorative kanter
* Find en god dekoration
* Opret en sidetypografi
* Anvend i dokumentet
Frigivelser
Releaseplan
Nyt i LibreOffice 5.4: Pivotdiagrammer
* Pivotdiagrammer
Pivottabeller
Engelske vejledninger


--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.