[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for februar 2017


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.

Seneste nyhedsbrev (februar 2017):
https://issuu.com/lodahl/docs/2017februar
https://dl.dropboxusercontent.com/u/9348527/2017Februar.pdf

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Denne gang kan du læse om:

The Document Foundation frigiver funktionsrig LibreOffice 5.3
LibreOffice 5.3 højdepunkter
* LibreOffice Online
* Eksperimenterende UI-funktioner
* Tilgængelighed og større implementeringer
* Presse-kit og skærmbilleder
Nye funktioner i LibreOffice 5.3
* Generelle funktioner
* Writer
* Calc
* Impress
Nyt i 5.3: Flet ikke-tomme celler
Nyt i 5.3: Genvejstaster i højreklik-menuen
Frigivelser
* Releaseplan
Mest læst i 2016
Sjældent brugt: Beregningsfelter i Writer
* Variable


--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.