[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for august 2016


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.
Seneste nyhedsbrev (august 2016):

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste: nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.

Læs nyhedsbrevet her: Issuu: http://issuu.com/lodahl/docs/2016august
PDF: https://dl.dropboxusercontent.com/u/9348527/2016August.pdf


Denne gang kan du læse om
Her bliver open source taget alvorligt
Sikkerhedsadvarsel: Opgradér LibreOffice til 5.1.4
Kommende version 5.2
* Nyt i 5.2: Automatiske navngivet område i regneark
Releaseplan
Internationalt
* Litauen : Politiet skifter til LibreOffice
* Spanien: Endnu en by skifter helt til open source
* Bulgarien: Ny lov bestemmer at offentlig software skal være open source
Sociale medier
Donationer
Vigtige links
Nyhedsbrevet i PDF-format
* Artiklerne on-line


--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.