[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev februar 2016


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.
Seneste nyhedsbrev (februar 2016):

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste: nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.

http://issuu.com/lodahl/docs/2016februar
https://www.dropbox.com/s/tl2mrotdhomj78o/2016Februar.pdf?dl=0


Denne gang kan du læse om

LibreOffice 5.1 frigives til februar
Hjælp med at test version 5.1
OpenSourceDays
Pimp din kontorpakke
Releaseplan
Tips:
* Marker rækker og kolonner i Calc
* Ugenumre
* Hvis du skal lave PDF
Internationalt
* Frankrig: Parlamentet gør software tilgængeligt
* Frankrig: Rhône-Alpes regionen prioriterer open source software
Sociale medier
Donationer
Vigtige links
Nyheder i LibreOffice 5.1


--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.