[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for juli 2015


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.
Seneste nyhedsbrev (Juli 2015):

Issuu: http://issuu.com/lodahl/docs/2015juli
PDF: https://www.dropbox.com/s/s1bvtyfgqazpnnf/2015Juli.pdf?dl=0

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen https://libreofficedk.blogspot.dk.

Denne gang kan du læse om

Politik
LibreOffice konferencen nærmer sig
* Danske speakere efterlyses
* Danske sponsorer efterlyses
Emoji i LibreOffice
LibreOffice online i 2016 2
Bidrag til LibreOffice 5.0 med nye Impress Skabeloner
LibreOffice i Mac App store
Åbne regnskaber i TDF
Internationalt
* Holland: Myndigheder skal tvinges til at benytte open source software
* Indien opfordrer til udbuds­besvarelser baseret på open source
* Frankrig vil øge anvendelsen af fri software i det offentlige
* Sverige følger med ... odf frem for docx
Releaseplan
Sociale medier
* Facebook
* Google+.
* Donationer
Vigtige links

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.