[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] LibreOffice nyhedsbrev for September 2013


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.
Seneste nyhedsbrev (September 2013):

Issuu: http://issuu.com/lodahl/docs/2013juni
PDF-version: http://doc.oooforum.dk/Nyhed/2013September.pdf
De enkelte artikler kan læses on-line her: http://libreofficedk.blogspot.dk/

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org


Denne gang kan du læse om
Om Open Source – Fri software? 2
Konference
Tips
* Sjældent brugt: relativ skriftstørrelse
Internationalt
* Spanien
*Frankrig
Releaseplan
*Version 4.2
Sociale medier
*Facebook
*Google+
Donationer
LibreOffice shop

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.