[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] Nyhedsbrev for Juli 2013


Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned.

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org

Seneste nyhedsbrev (Juli 2013):

http://issuu.com/lodahl/docs/2013juli
http://doc.oooforum.dk/Nyhed/2013Juli.pdf

Denne gang kan du læse om

Releaseplan
Vigtigste nyhed i version 4.1
Oversættelse
Internationalt: Italien går helt amok
* I Genova skal der benyttes open source
* Sydtyrol starter et treårigt projekt
* Pris til region Umbria for at skifte
Tips
* Sjældent brugt: rediger PDF-filer
* Store dokumenter: Billeder
* Store dokumenter: Tekstbehandling
Sociale medier
* Facebook
* Google+
Donationer
LibreOffice shop

--
Send en e-mail til nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.