[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[da-nyhedsbrev] Nyhedsbrev for Maj 2011 - LibreOffice


Find nyhedsbrevet her:
Issuu.com: http://issuu.com/lodahl/docs/2011maj?viewMode=presentation
PDF-version: http://doc.oooforum.dk/Nyhed/2011Maj.pdf

Dato: 30. april 2011
Redaktør: Leif Lodahl leiflodahl@documentfoundation.org
Tilmelding: Send en mail til: nyhedsbrev+subscribe@da.libreoffice.org
Afmelding: Send en mail til: nyhedsbrev-unsubscribe@da.openoffice.org eller
nyhedsbrev+unsubscribe@da.libreoffice.org

Rettigheder:
Dette nyhedsbrev må gerne videresendes eller distribueres i sin helhed
på anden måde. Kopiering af dele af nyhedsbrevet er tilladt med
kildeangivelse.

Kontakt:
Undlad at svare tilbage til adressen nyhedsbrev@da.openoffice.org eller
nyhedsbrev@da.libreoffice.org. Jeg mod­tager ikke disse mails.
Skriv i stedet til min e-mail adresse eller brug vores postlister.


Denne gang kan du læse om

Tilbage til start!
Open source i samfundsperspektiv
Oracle og OpenOffice.org
Open source i staten
Lokalisering
* Vejledninger
* Sprogværktøjer
The Document Foundation
* Meld dig ind i TDF
Version 3.4
* Nyhederne
* Generelt
* Tekstbehandling
* Regneark
* Diagrammer
* Præsentationer
VIGTIGT: Nyhedsbrevet
Det tekniske hjørne
* Regneark
* Makroporgrammering med Python (II)

--
Unsubscribe instructions: E-mail to nyhedsbrev+help@da.libreoffice.org
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/nyhedsbrev/

Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.