Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,
příručka Calc pro LibreOffice verze 6.2 obsahovala rozsáhlou přílohu (70 stran) věnovanou více než 500 funkcím dostupným v Calcu, která obsahovala stručný seznam funkcí a jejich argumentů. Během aktualizace dokumentu pro verzi 6.4 v roce 2019 se dokumentační tým shodl, že by bylo lepší tento seznam přesunout do online služby a v rámci tohoto přesunu rozšířit popisy funkcí o další příklady, případy použití a doplňující informace o standardech, kompatibilitě a další. Začínáme překlad těchto funkcí na wiki https://wiki.documentfoundation.org/Documentation/Calc_Functions a hledáme dobrovolníky. Neváhejte se připojit, funkcí je přes pět set a i pár přeložených návodů pomůže. Pokud byste potřebovali s něčím poradit, najdete nás na Asku https://ask.libreoffice.org/cs-cz/questions/ <https://ask.libreoffice.org/cs-cz/questions/?fbclid=IwAR396GN0oXEEovyS9Pc1FmpYZCUyR54W77N47xAuSUd9pixWz3NPRheMd-Y> , Twitteru https://twitter.com/LibreOfficecz <https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLibreOfficecz%3Ffbclid%3DIwAR1modsyFDwba9KFdF7e4w7hE2I6CmQY6rAd0R7SHW_Q4733xtljVClJBHQ&h=AT0uKCNANFca-9UeUb8JZ1QXlD3Q-60JshSvjVsuOpGbXKpQuSU8qS8m1Nr9atroX718klS1B6ForXgjqTZMlcy8JlMXyKXJjVRdEfyBNPauYqXsf1qnplLiLrxL&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0jzc7KOKNFvxrma4CQ3IUluezUh7swIXco7M72i1vSgFGExv22yEsI0mGdakqRVl69BXN6901hV7X-k0L0vaOsLA2j856xg8znWeIlIzVx98KPX3XYcDJiv3n1DfeJjc1sTu9i7nenkl0eGCrzSa1GR8xG4jycB6WugK_4P-1W5qmL3IP7tp8oelToL3Oso4f6oA> , FB https://www.facebook.com/LibreOfficecz/ <https://www.facebook.com/LibreOfficecz/?__cft__[0]=AZWGp8fkBJfxF87G3kbQ6PPxfSEv8JwNauEVH6pRVUSQV453oc-8iab-V_3qakiC4O32mDR2q-rVoogRrufcCOe7lDwLf2LJKYsQrcUqnUPBaN1JT1Sx_JBPNHQXX-hVGaa89_525OfDzrXJnSsbZsOP6DRnSbwI0oZ5E82dXF5ysw&__tn__=kK-R> a mailing listu.

Díky
Zdeněk
--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.