Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,
překlad příručky LOOL je na dobré cestě [1] a proto začínáme překládat další příručku Getting started 6.4 - Začínáme s LibreOffice 6.4 [2]. Příručka zatím nevyšla - překládáme postupně kapitoly, jak je vytváří dokumentační tým. Nyní jsou vydány tři kapitoly. Všechny se již překládají a nebo jsou přeloženy, ale další kapitoly budou brzy následovat. Hledáme další dobrovolníky pro překlady, korektury textu, vytváření snímků obrazovky a kompletaci příručky. Překlad probíhá pomocí CAT nástroje OmegaT[3].

Děkujeme!

[1] https://wiki.documentfoundation.org/CS/Documentation/LibreOfficeOnline
[2] https://wiki.documentfoundation.org/CS/Documentation/GettingStarted
[3] https://wiki.documentfoundation.org/CS/Documentation/UsingOmegaT


--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? https://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: https://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.