Date: prev next · Thread: first prev next last


Ahoj,

na úvod doplním k minulým dotazům, že "flip" jsem sjednotil na "překlopit" a "rotate" na "otočit".

Nová várka nejasností:
1. "focus" - pro pole formulářů
- v současnosti konzistentně jako "zaměření", ale v nápovědě je "has focus" jako "prvek má zaměření" i "prvek je aktivní" (stejně tak "set focus" jako "zaktivní" i "nastaví zaměření")
- dotaz: sjednotit nápovědu ve stylu "má zaměření" (k tomu bych se spíš přikláněl), nebo "je 
aktivní"?

2. "folder"
- v současnosti jako "složka" i "adresář"
- v originále není rozdíl ve významu při používání "folder" a "directory" - má cenu překládat přesně podle originálu? (nebo se shodnout na jednom českém výrazu?)

3. terminologie u grafu v Calcu
- v současnosti se pro termín "titles" používá různě "popisy", "nadpisy" nebo "názvy"
- tenhle termín zahrnuje položky z menu Formát - Nadpis, tj:
main title (resp. title) - přeloženo jako "hlavní nadpis" (resp. "nadpis")
subtitle - jako "podtitulek", "podnadpis" nebo "podtitul"
X axis title - jako "popis osy X" nebo "název osy X" (obdobně secondary X axis title)
all titles - jako "všechny názvy"
- návrh: "title" přeložit jako "popisy" (to se mi líbí o trochu víc) nebo "názvy" (taky dobrá varianta), "nadpisy" se mi už nezdá (hlavně ve spojení "nadpis osy")
- "subtitle" jako "podnadpis", ostatní podle "title": "popis/název osy X", "všechny popisy/názvy"

4. "table design" v Impressu na panelu úloh
- na panelu jako "vzhled tabulky", tlačítko na nástrojové liště jako "návrh tabulky"
- spíš bych byl pro "návrh tabulky" (mimojiné by to bylo stejné jako "table design" v Base)

5. "position"
- v naprosté většině případů jako "umístění", někde konzistentně jako "pozice" ("position X", "menu position") - pořešil bych případy, kde je obojí - např. "font position", "dimension value position", "tab position" - upřednostnil bych "umístění"

Jako vždy uvítám náměty a názory... (Případně pokud víte o něčem, na co by bylo potřeba se podívat - mám toho v zásobě ještě dost, ale třeba je někde něco důležitějšího.)

Díky, mějte se,
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.