Date: prev next · Thread: first prev next last


U 'Query Design' a 'Goal Seek' bych použil stejný překlad jako má MS
Office, takže 'Návrh dotazu' a 'Hledat řešení'.


2013/7/12 Stanislav Horáček <stanislav.horacek@gmail.com>

Ahoj,

zase bych se rád zeptal na názor na několik pojmů, na které jsem narazil
při překládání pro verzi 4.1 (ale kromě prvního sidebaru pro ni nejsou
specifické):

1. "sidebar" - překládal jsem jako "postranní lišta", je to ale také
přeloženo jako "postranní panel"
Lišta se mi zamlouvá víc, protože je konzistentní s toolbar = nástrojová
lišta (stejně to má i Mozilla).
Sidebaru se týká také "Close Sidebar Deck", který zavře většinu sidebaru a
nechá jen čtyři hlavní ikony vpravo. Přeložil jsem jako "Zavřít obsah
postranní lišty", ale uvítám, pokud máte lepší nápad.

2. "Query Design" v Base - přeloženo jako "návrh dotazu" i "tvorba dotazu"
- nemám favorita, možná častěji se používá "návrh dotazu"

3. "Goal Seek" v Calcu - přeloženo jako "hledat řešení" i "vyhledání cíle"
- přirozenější mi přijde "hledat řešení", ale zas aby se to nepletlo s
řešitelem (solver)...

4. "flip" u obrázků a objektů - překládáno jako "převrátit" nebo
"překlopit"
- sjednotil bych na "převrátit" (asi použito častěji)

5. poměrně často se vyskytující "rotate" a "rotation" - překládáno jako
"rotovat" i "otočit", podstatné jméno skoro výhradně jako "rotace"
- bylo by dobré sjednotit, víc by se mi líbilo "otočit" a "otočení", ale
proti "rotovat" a "rotace" bych taky nic neměl...

Díky předem, mějte se,
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.**
libreoffice.org <lokalizace%2Bunsubscribe@cz.libreoffice.org>
Problems? http://www.libreoffice.org/**get-help/mailing-lists/how-to-**
unsubscribe/<http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/cz/lokalizace/<http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+unsubscribe@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.