Date: prev next · Thread: first prev next last


2013/4/3 Stanislav Horáček <stanislav.horacek@gmail.com>

Ahoj,

přicházím s další sadou v LO nejednotně překládaných termínů a s návrhy na
jejich sjednocení:

1. "cache":
- v současnosti jako "vyrovnávací paměť", "mezipaměť", výjimečně "cache"
- Mozilla, l10n.cz a MS překládají jako "mezipaměť" (výjimečně "cache")
- návrh: sjednotit na "mezipaměť"

+12. "address book"
- v současnosti jako "adresář" (hlavně UI), "databáze kontaktů" (hlavně
help, taky pro sousloví "address book data" a "address book source"),
případně občas "adresář kontaktů" nebo "kontakty"
- Mozilla a MS překládají jako "adresář"
- návrh: sjednotit na "adresář", i když může mást vzhledem k "directory"
(několikrát použité "addressbook directory" pak asi nejlepší přeložit jako
"složka adresáře")

+13. "accessibility"
- v současnosti "přístupnost" nebo "zpřístupnění" (v Možnostech)
- návrh: sjednotit na "zpřístupnění" (?)

MS používá 'usnadnění přístupu', výjimečně jenom 'usnadnění', ale jestli to
necháme jako zpřístupnění, protestovat nebudu.4. "task pane" (Impress):
- v současnosti: "panel úloh", výjimečně "panel úkolů"
- návrh: sjednotit na "panel úloh"

+15. "special character":
- v současnosti "speciální znak" (většina UI a help), "zvláštní znak"
(help), "speciální symbol" (položka v nabídce Vložit, help)
- návrh - sjednotit na "speciální znak" (?)

+1Díky předem za názory, mějte se,
Standa

--
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+help@cz.**
libreoffice.org <lokalizace%2Bhelp@cz.libreoffice.org>
Problems? http://www.libreoffice.org/**get-help/mailing-lists/how-to-**
unsubscribe/<http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/>
Posting guidelines + more: http://wiki.**documentfoundation.org/**
Netiquette <http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette>
List archive: 
http://listarchives.**libreoffice.org/cz/lokalizace/<http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/>
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted


-- 
For unsubscribe instructions e-mail to: lokalizace+help@cz.libreoffice.org
Problems? http://www.libreoffice.org/get-help/mailing-lists/how-to-unsubscribe/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/cz/lokalizace/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Context


Privacy Policy | Impressum (Legal Info) | Copyright information: Unless otherwise specified, all text and images on this website are licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 License. This does not include the source code of LibreOffice, which is licensed under the Mozilla Public License (MPLv2). "LibreOffice" and "The Document Foundation" are registered trademarks of their corresponding registered owners or are in actual use as trademarks in one or more countries. Their respective logos and icons are also subject to international copyright laws. Use thereof is explained in our trademark policy.